Print the Biography/Short

Anastassiya Astrakhantseva

Kazakhstan

SportShort Track
NOCKazakhstan
Born17 Feb 2007
GenderWomen
Championships results
Year Competition Event Rank  
Championships results
    2022/2023 World Junior Championships 3000m Relay8  
    2022/2023 World Junior Championships 1000m20  
    2022/2023 World Junior Championships 500m45  
    2022/2023 World Junior Championships 1500m54  
World Cups
Year Competition Event Rank  
World Cups
    2022/2023 Salt Lake City, UT 3000m Relay6  
    2022/2023 Almaty 3000m Relay8  
    2022/2023 Almaty 1500m24  
    2022/2023 Almaty 500m26  
    2022/2023 Salt Lake City, UT 1000m27  
    2022/2023 Salt Lake City, UT 1500m29  
    2022/2023 Almaty 500m31  
    2022/2023 Almaty 500m31  
    2022/2023 Dresden 1500m31  
    2022/2023 Dresden 500m33