World Junior Short Track Speed Skating Championships 2015/2016

Men
DateEventWinnerSecondThird 
Men
 Date EventWinner
   Overall    Ren Ziwei    Lim Yongjin    Ma Wei  
      1500m    Lim Yongjin    Ren Ziwei    Kim Si Un  
      500m    Xu Hongzhi    Shaoang Liu    Steven Dubois  
      1000m    Ren Ziwei    Lim Yongjin    Ma Wei  
      1500m    Ren Ziwei    Ma Wei    Lim Yongjin  
   3000m Relay    China    Republic of Korea    Russia  
Women
DateEventWinnerSecondThird 
Women
 Date EventWinner
   Overall    Qu Chunyu    Suzanne Schulting    Lee Yubin  
      1500m    Suzanne Schulting    Lee Suyoun    Qu Chunyu  
      500m    Qu Chunyu    Lee Yubin    Zang Yize  
      1000m    Qu Chunyu    Lee Suyoun    Lee Yubin  
      1500m    Suzanne Schulting    Lee Yubin    Zang Yize  
   3000m Relay    China    Republic of Korea    Netherlands