Men - Allround

- Minsk

Podium
1st 2nd 3rd  
Podium
  1st 2nd 3rd  
 
 
  Sven Kramer Kramer Bart Swings Swings Jan Blokhuijsen Blokhuijsen  
Results
Rank No. Name Country Time Gap  
Results
  Rank No. Name Country Time Gap  
    1   Sven Kramer Netherlands 150.102    
    2   Bart Swings Belgium 150.464    
    3   Jan Blokhuijsen Netherlands 151.176    
    4   Håvard Bøkko Norway 152.842    
    5   Andrea Giovannini Italy 153.484    
    6   Haralds Silovs Latvia 153.898    
    7   Jan Szymanski Poland 154.342    
    8   Sindre Henriksen Norway 155.551    
    9   Denis Yuskov Russia 110.871    
    10   Zbigniew Bródka Poland 112.756    
    11   Sergey Gryaztsov Russia 113.171    
    12   Vitaly Mikhailov Belarus 113.396    
    13   Sergey Trofimov Russia 113.460    
    14   Nicola Tumolero Italy 113.656    
    15   Linus Heidegger Austria 114.373    
    16   Konrád Nagy Hungary 114.626    
    17   Livio Wenger Switzerland 114.901    
    18   Felix Maly Germany 117.781    
    19   Iñigo Vidondo Spain 117.982    
    20   Tuomas Rahnasto Finland 119.494    
    21   Douwe de Vries Netherlands 77.906    
    22   Piotr Puszkarski Poland 77.937    
    23   Jonas Pflug Germany 38.370